Fortnite najlepiej zarabiaj�c� gr� typu free-to-play


Tytu� cieszy si� ogromn� popularno�ci�. Firma SuperData podzieli�a si� w�a�nie ciekawymi statystykami dotycz�cymi rynku gier wideo rozprowadzanych za po�rednictwem dystrybucji cyfrowej w 2019 roku. Uwzgl�dniono nie tylko sprzeda� poszczeg�lnych produkcji, ale tak�e realizowane w ich ramach mikrop�atno�ci, abonamenty i przychody z r�nego rodzaju film�w (np. z serwis�w streamingowych).

Kod z obrazka
Komentarze (0):
reklama
Kontakt z nami