Uk�ady Nvidia Ampere maj� zaoferowa� du�y skok mocy obliczeniowej przy ni�szym zu�yciu energii


Zapowiada si� to naprawd� dobrze. Nvidia przygotowuje si� do wprowadzenia na rynek nowej generacji kart graficznych. Nazewnictwo jednostek nie jest obecnie znane, ale wiadomo, �e powstaj� one w ramach rodziny Ampere. Firma oczywi�cie wci�� milczy na temat mo�liwo�ci nadchodz�cych GPU, ale ciekawymi informacjami dotycz�cymi chip�w podzieli� si� w�a�nie serwis Taipei Times.

Kod z obrazka
Komentarze (0):
reklama
Kontakt z nami