PassMark: AMD ma juďż˝ 40% rynku CPU


<b>Foto:</b> www.youtube.com
Foto: www.youtube.com

"Czerwoni" rosn� w si��. PassMark, tw�rcy oprogramowania PerformanceTest, podzielili si� w�a�nie danymi dotycz�cymi rynku CPU. Z informacji, kt�re uda�o im si� zebra� za pomoc� aplikacji, wynika, �e AMD ma obecnie oko�o 40% udzia� w segmencie procesor�w. To �wietny wynik, a firma tak dobrym rezultatem nie mog�a pochwali� si� od... 14 lat.

Kod z obrazka
Komentarze (0):
reklama
Kontakt z nami