Polska pi�ta w Europie pod wzgl�dem liczby p�atno�ci za pomoc� urz�dze� noszonych

02.12.2019 17:22

<b>Foto:</b> pl.wikipedia.org
Foto: pl.wikipedia.org

Mastercard podzieli� si� wynikami ciekawego badania, dotycz�cego p�atno�ci przy pomocy urz�dze� noszonych. Wed�ug zebranych danych mieszka�cy Polski s� w �wiatowej czo��wce u�ytkownik�w, kt�rzy p�ac�c� za zakupy smartwatchami lub inteligentnymi opaskami. W Europie taka forma transakcji jest prawie 20-krotnie popularniejsza ni� w Ameryce P�nocnej.

Więcej w serwisie pclab.pl

Kod z obrazka
Komentarze (0):
reklama
Kontakt z nami