Facebook pozwoli transferowa� zdj�cia i filmy na Google Photos

02.12.2019 17:22

Najwi�ksza platforma spo�eczno�ciowa na �wiecie przygotowa�a narz�dzie, kt�re mo�e zaciekawi� u�ytkownik�w, kt�rzy lubi� si� na niej dzieli� swoimi zdj�ciami lub filmami. Dzi�ki nowej us�udze DTP mo�liwe jest proste przeniesienie naszych materia��w z Facebooka do Google Photos. Taka opcja z pewno�ci� u�atwi przegl�danie naszych tre�ci.

Więcej w serwisie pclab.pl

Kod z obrazka
Komentarze (0):
reklama
Kontakt z nami