Origin Access - 9 nowych gier w pa�dzierniku 2019 roku

09.10.2019 11:59

<b>Foto:</b> en.wikipedia.org
Foto: en.wikipedia.org

Subskrybenci powinni by� zadowoleni, bo Electronic Arts kolejny raz przygotowa�o bardzo zr�nicowany zestaw tytu��w, kt�re w�a�nie trafi�y do biblioteki Origin Access. Na li�cie znalaz�y si� zar�wno wi�ksze produkcje, jak i hity deweloper�w niezale�nych. Je�li my�leli�cie o zakupie Dead Cells, czy Nex Machina, to paczka zdecydowanie Was ucieszy, bo oba tytu�y s� jej cz�ci�.

Więcej w serwisie pclab.pl

Kod z obrazka
Komentarze (0):
reklama
Kontakt z nami