D-Link DIR-1960: test rutera z funkcjďż˝ Mesh i ochronďż˝ antywirusowďż˝


D-Link�DIR-1960 to nowy ruter z linii urz�dze�EXO, czyli dla bardziej zaawansowanych u�ytkownik�w. Testy pokazuj�, �e to doskona�e urz�dzenie zar�wno do mieszkania w bloku, jak i w domu jednorodzinnym. Obs�uga funkcji Mesh sprawia, �e nie b�dziemy mie� problem�w z zasi�giem. Dodatkow� zalet� jest wbudowana ochrona antywirusowa.�

Kod z obrazka
Komentarze (0):
reklama
Kontakt z nami