Spotify: osoby blokuj�ce reklamy b�d� banowane

10.02.2019 12:11

Firma walczy o swoje. Spotify ju� od wielu lat ma opini� najlepszego serwisu strumieniuj�cego muzyk�. Platformie pomaga nie tylko bardzo du�a baza utwor�w, ale tak�e fakt, �e oferuje ona zar�wno darmowe konta wy�wietlaj�ce reklamy, jak i p�atne profile pozbawione jakichkolwiek tre�ci marketingowych. Niestety, cz�� korzystaj�cych z us�ugi os�b nie op�aca abonamentu, a materia�y promocyjne blokuje specjalnym oprogramowaniem.

Więcej w serwisie pclab.pl

Kod z obrazka
Komentarze (0):
reklama
Kontakt z nami