Ile wynosi próg wyborczy w wyborach do Sejmu?


Zgodnie z konstytucją wybory do Sejmu Rzeczypospolitej to tzw. wybory pięcioprzymiotnikowe - bezpośrednie, równe, tajne, powszechne i proporcjonalne. W związku z tą ostatnią cechą, aby uniknąć nadmiernego rozdrobnienia parlamentu, które utrudniałoby sformowanie rządu po wyborach, od wyborów z 1993 roku w Polsce obowiązuje tzw. próg wyborczy.

Kod z obrazka
Komentarze (0):
reklama
Kontakt z nami